Dovolenka v kancelárii OPK

attentionKancelária OPK oznamuje , že v dňoch 1.-5. júla 2024 bude kancelária z dôvodu dovolenky zatvorená .

Výročná konferencia OPK

IMG 20240622 WA0030OPK usporiadala dňa 21.6.2024 výročnú konferenciu OPK v reštaurácii v Bzinciach pod Javorinou. Pozvaných bolo 42 delegátov s hlasom rozhodujúcim .  Prezentovalo sa 35 delegátov a 9 hostí.
Výročnú konferenciu zahájil predseda OPK a predseda pracovného predstavenstva snemu Ing. Juraj Mrázik, ktorý zbilacoval 5 ročné obdobie činnosti OPK. Delegáti obdržali rokovací a volebný poriadok, odpočet za minulý rok a rozpočet na rok 2024 a plán akcií OPK na rok2024 .Jedným z bodov programu boli voľby predsedu OPK , predstavenstva , dozornej rady a disciplinárnej komisie.
Staronovým predsedom OPK bol zvolený Ing. Juraj Mrázik, podpredsedom a predsedom poľovníckej a osvetovej komisie sa stal Ing. Miroslav Čavič, predsedu ekonomickej komisie bude vykonávať Ing. František Michalka, kynologickej Jaroslav Šimo, a streleckú komisiu bude mať na starosti Ing. Marek Jambor. Predsedom dozornej rady bude Ing. Ján Adamčík  predsedom disciplinárnej komisie sa stal Mgr. Roman Krajčovič. Delegáti taktiež zvolili delegátov na snem a výročný snem SPK . 

Čítať ďalej...

Stretnutie nezaradených členov OPK

attentionOPK Nové Mesto nad Váhom zvoláva stretnutie nazaradených členov v poľovných združeniach a spoločnostiach v pôsobnosti OPK Nové Mesto nad Váhom. Stretnutie sa uskutoční dňa 13.6.2024 /štvrtok/ o 16,00 hod v zasadačke OPK ul. Krčméryho 3 , Nové Mesto nad Váhom. Dôvodom stretnutia je informácia o činnosti OPK a  delegovanie zástupcov na výročnú konferenciu OPK . 

CHPT 2024

1713426504874 sOPK Nové Mesto nad Váhom usporiadalo v dňoch 13.-14. apríla 2024 CHPT za poľovnú sezónu 2023/2024. Výstavná časť sa konala v jedálni gymnázia MRŠ v Novom Meste nad Váhom . Hodnotiteľskej komisii bolo 23.marca 2024, kedy prebehla hodnotiaca časť , predložených 156 ks trofejí jelenej zveri , 56 ks danielov , 87 ks muflónov , 205 parožkov srncov a 83 ks diviačích klov. Škodná zver bola zastúpená lebkami 2 jazvecov a 1 líšky. Na medailové hodnoty dosiahlo 83 ks raticovej zveri a 3 ks škodnej. Najsilnejšou trofejou u jelenej zveri bol jeleň ulovený v PR Hrádok s bodovou hodnotou 216,49 b.CIC.U danielov bol najsilneší z PR Nová Ves nad Váhom so ziskom 190,64 b.CIC . Bohužiaľ sa jednalo o úhyn. Najsilnejší ulovený daniel pochádzal taktiež z PR Nová Ves n.V. a dosiahol taktiež na zlatú medailu /182,87 b.CIC/.Najsilnešieho muflóna ulovili v PR Hrádok a dosiahol 214,15 b.CIC. Zo srncov najsilnejšia trofej bola ulovená v PR Bošáca a ocenená striebornou medailou /128,95 b./. Z kancov najsilnejší pochádza z PR Stará Turá a dosiahol na zlatú medailu so ziskom 129,90 b.CIC. Ako nesprávny odstrel boli posúdené 2 jelene, z toho 1 bol sanitárny odstrel a 2 srnci . Celkový odstrel raticovej zveri predstavoval za uplynulú sezónu 5082 ks a plá bol splnený na 149,9 % , vďaka odstrelu diviačej zveri . Poľovnícka komisia OPK spracovala štatistiku odstrelu od vzniku OPK Nové Mesto nad Váhom. Odstrel má stúpajúcu tendenciu , ako asi na celom Slovensku a za posledných 5 rokov sa ulovilo v PR okresu Nové Mesto n.V. 18 982 ks raticovej zveri z toho diviačia predstavuje 11 466 ks.
Chovateľskú prehliadku navštívilo podstatne viac ľudí ako vlani a zastúpená vo väčšom bola i laická verejnosť . Na veľmi dobrej úrovni bolo aj občerstvenie . Poďakovanie patrí vedeniu mesta Nové Mesto nad Váhom, gymnáziu MRŠ a všetkým , ktorí sa v menšej či väčšej miere na príprave a organizácii CHPT.

Čítať ďalej...

Chovateľská prehliadka trofejí 2024

Dokument 2024032008492sOPK Nové Mesto nad Váhom Vás srdečne pozýva na CHPT ulovenej v poľovných revíroch okresu Nové Mesto nad Váhom v poľovníckej sezóne 2023-2024.

Termín: 13.4. - 14.4.2024 

Miesto: Gymnázium Nové Mesto nad Váhom

 

Čítať ďalej...

Duričské skúšky Bošáca 12.-14.1.2024

1706175397933V dňoch 12.-14.januára sa konali v PR Bošáca duričské skúšky spojené so skúškami čakateľov na rozhodcov. Dňa 12.1.2024 sa v rekreačnom zariadení Lovichovec zišlo 16 čakateľov z celého Slovenska , ktorých čakali rozhodcovské skúšky. Prítomných privítal Ing. Jozef Jursa CSc. prezident SKJ a predseda kynologickej rady SPZ, ktorý bol predsedom skúšobnej komisie , Ing. Marián Konečný, predseda odboru kynologie SPK , Ing. Miroslav Čavič, zástupca OPK, Miroslav Zámečník, starosta obce Zemianske Podhradie a predseda PS Bošáca a Daniel Janeček , poľovný hospodár PS Bošáca. Po úvodných slovách čakatelia pristúpili k vypracovanie testov,ktoré mali preveriť ich teoretické znalosti ,hlavne skúšobného poriadku pre duričské skúšky. V sobotu sa konala spoločná poľovačka, na ktorú nastúpilo osem vodičov so svojimi zverencami, ktrorí mali absolvovať skúšky duričov. Zloženie psov bolo nasledovné : štajerský durič -2,jazvečík hrubosrstý-2, slovenský kopov-2,alpský jazvečíkovitý durič-1, tatranský durič-1.Na spoločnej poľovačke sa ulovilo 16 ks diviačej zveri.Ako tradične v Bošáci , organizácia poľovačky bola na jedničku. Počas soboty rozhodcovký zbor na čele s hlavným rozhodcom Štefanom Mikulom ,za asistencie čakateľov preskúšali psov aj z ďalších disciplín.V nedelu pokračovali skúšky disciplínami v oplôtku a na stope.
Z osem posudzovaných psov uspelo sedem a to v II.cene -štyria a v II.cene- traja. Skúšky na rozhodcov úspešne absolvovali všetci čakatelia.
Záverom sa patrí poďakovať všetkým , ktorí sa podielali na hladkom priebehu skúšok. V prvom rade poďakovanie patrí PS Bošáca na čele s predsedom skúšok MvDr. Adamaťom , skúšobnej komisii, rozhodcovskému zboru a vodičom psov.

Čítať ďalej...

Duričské skúšky Nová Lehota

V1704974384254 1200 dňoch 6.-7.januára 2024 sa konali skúšky duričov , ktoré usporiadalo PZ Bezovec Nová Lehota . Na slávnostnom zahájení skúšok na Trojkrálovú sobotu nastúpilo 11 psov a to 5 jazvečíkov hrubosrstých, 3 jagdterriéry , 2 slovenské kopovy a 1 hladkosrstý jazvečík.Spoločná poľovačka , ktorá zahájila skúšky prebiehala v netypickom Trojkrálovom počasí , nakoľko celý deň z neba padali kvapky dažďa , čo sa prejavilo na výsledku poľovačky a aj výkone psov. Napriek tomu sa ulovilo šesť kusov diviačej zveri .
V nedeľu skúšky pokračovali skúškou odvahy v diviačom oplôtku a stopami . Výsledky v popoludňajších hodinách vyhlásil hlavný rozhodca, Ing. Jozef Sedlačko . V I.cene skúšky zvládli dvaja psy , v II. cene štyria a v III.cene taktiež štyria. Jeden pes odstúpil.
Prvé tri miesta obsadili hrubosrsrtý jazvečíci .Víťazom skúšok s počtom bodov 197 b sa stala sučka SUNNY s vodičom Jurajom Kukučkom, strieborná priečka patrila psovi MORIS RODBACH s vodičom Ing. Matúšom Rajským a tretia bola XYLARIA , ktorú viedol domáci poľovný hospodár Peter Lukáč.
 

OPK vyslovuje pochvalu všetkým zúčastneným , PZ Bezovec Nová Lehota na čele s riaditeľom skúšok Petrom Michalkom za perfektnú organizáciu skúšok , vodičom psov a v neposlednom rade rozhodcovskému zboru za prísne, ale objektívne rozhodovanie. 

Čítať ďalej...

Oznam - dovolenka

attentionKancerlária OPK Nové Mesto n.V.  bude v dňoch 28.12.-29.12.2023 zatvorená .

Skúšky duričov Bošáca 25.-26.11.2023

1701073879595 V dňoch 25.-26.11.2023 sa konali skúšky duričov v PR Bošáca. Zúčastnilo sa na nich 12 psov/súk/ v zložení 5 slovenských kopovov, 4 jazvečíci hrubosrstý, i alpský jazvečíkovitý durič , 1 foxteriér a 1 welshteriér. Všetkých 12 psov/súk/ skúšky absolvovalo úspešne a získali poľovnú upotrebiteľnosť. Šiesti skončili v I. cene , traja v II. cene a traja v III. cene.
Víťazom skúšok sa stal slovenský kopov DIEGO s domácim vodičom Mgr. Tomášom Janečkom so ziskom 200 bodov.
Na druhom mieste sa umiestnil taktiež domáci pes slovenský kopov BREDY s Ing. Lukáčom Janečkom so ziskom 196 b. a tretiu priečku obsadil ďalší slovenský kopov CUNAMI vodič Martin Uko s počtom bodov 192.

Čítať ďalej...

Pozvánaka na 34 ročník poľovníckeho plesu

Poľovnícke združenie Kálnica  vás pozýva naples2024r2, ktorý  sa uskutoční 13.1.2024 o19:00 v kultúrnom dome  v Kálnici. 
Príďte sa opäť skvele zbaviť, stráviť príjemný večer s priateľmi pri výbornej hudbe a vynikajúcej poľovníckej večeri.
 
Lístky si môžete objednať na telefónnych číslach  0903 717 138 a 0949 260 923.
Tešíme  sa na Vašu  účasť.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ples2024r2.pdf)ples2024r2.pdf[Plagát]844 kB

Čítať ďalej...

Podkategórie

Nachádzate sa tu: Home